AE模板-圣诞节主题字幕包装字幕条AE模板christmas-titles

AE模板-圣诞节主题字幕包装字幕条AE模板christmas-titles

分辨率1920×1080像素(您可以缩放到4k)

14个标题

无需插件

演示文稿与After Effects,CC 2017,CC 2018,CC 2019兼容

易于尝试颜色

随附教学影片

 

发表评论

登录后才能评论